industri nyheter

  • Urinuppsamlingspåsar används vanligtvis för patienter med urininkontinens, eller för att samla urin från patienter kliniskt. Sjuksköterskor brukar hjälpa till att bära eller byta ut dem på sjukhus. Hur ska engångsurinsamlingspåsar tömmas om de är fulla?

    2022-05-30

  • Nasal syrgas Kanylkapnografi uppfyller behoven av icke-invasiv mätning av CO2-partialtryck i utandningsandning. Koldioxiddetektering uttrycker CO2-koncentrationen kontra tid som en CO2-vågform. Placeringen av nasal syrgaskanyl Näskanylkapnografi bör inte störa hanteringen av allvarliga livshotande eller andra större terapeutiska strategier.

    2022-06-30

 1